Vertical Device
Please rotate your device vertically.
Informacije Firme
IMPRINT

Informacije u skladu sa §5 Zakona o elektronskoj trgovini, §14 Unternehmensgesetzbuch, §63 Privrednog zakonika i zahtevima za obelodanjivanje prema §25 Zakona o medijima.

Snowhow Alliance GmbH
Hauptstraße 63
A-1140 Vienna
Austria

Predmet kompanije
Snowmaking Technology
PDV broj
ATU71466736

Telefon
+43 664 384 26 41
E-Mail
info@sherpa.si

Država koja dodeljuje nagradu
Austria

Izvršni direktor
SHERPA | Robert Krajnc